Επικοινωνία

Email

info@bithesda.gr

Κεντρικά γραφεία

Ξενίας 4, 11528 Αθήνα
Τηλ.: 2106922347


Κτίριο Κάντζας

Κυκλαμίνων 10, 15351 Κάντζα Παλλήνης
Τηλ.: 2106041484